Braxgata is een familiale hockeyclub met gezonde sportieve ambities. Het familiale karakter staat centraal in de ontwikkeling van de club. In FIER staat de letter E voor Engagement. Mede dankzij het engagement van vele vrijwilligers kan de evolutie die wij doormaken plaatsvinden. Bovendien is de sportieve omkadering voor alle ploegen de afgelopen jaren sterk verbeterd en behoort zij nu tot de één van de beste van België: een uitgekiende sportieve structuur gaande van een overkoepelend ploegenbestuur [U7-U19] tot vaste trainers per ploeg en hoofdtrainers per categorie. Dit is een uniek gegeven in België! Hier kunnen wij FIER op zijn.

 De sportieve ambities van Braxgata zijn genoegzaam gekend en resulteren in concrete doelstellingen waaronder het loodsen van onze 1ste elftallen in de top 6 van de hoogste divisies in de Belgische competitie. Om dit te bereiken is het scouten van individueel talent binnen de club alsook de technische coaching van deze spelers cruciaal. Hierbij beogen we via provinciale selecties zoveel mogelijk nationale jeugd selecties [Nationaal -15/-16/-18/-21] vanuit onze club te realiseren. Zodanig ook dat onze 1ste senioren teams [Heren 1 en Dames 1] uit eigen kweek zullen bestaan.

Een aantal jaar geleden is de technische staf - in opdracht van het ploegenbestuur - gestart met het organiseren van ‘technische clinics’ voor de talentvolle spelers uit de U10-U11-U12 categorieën. Dit om de jeugdspelers, die vanaf U14 ieder jaar worden uitgezonden naar de BeGold-district selecties, maximaal voor te bereiden / te stimuleren en daarmee de kans op selectie te vergroten.

Deze clinics hebben de afgelopen jaren verschillende vormen gekend. Van een kleine beperkte groep tot een zeer grote groep kinderen. Het bestuur heeft al deze clinics geëvalueerd in samenspraak met de technische staf. Hieruit werd geconcludeerd voor de toekomst enkel nog de meeste talentvolle spelers uit te nodigen voor de clinics. Door de groep klein en het niveau hoog te houden, zijn de clinics het meest effectief. Alleen de door de technische staf [hoofdtrainer, trainer & coach] geselecteerde spelers die - op dit moment - tot de technisch beste van hun lichting behoren, worden geselecteerd.

Het ploegenbestuur heeft de afgelopen jaren vele vragen omtrent dit onderwerp gekregen. We hebben er enkelen gebundeld en hieronder voor u beantwoord.

FAQs

Wat is een technische clinic?

Bij een ‘technische clinic’ wordt de nadruk gelegd op het perfectioneren van de basis technieken. Al lijken die bij veel spelers al in orde, onze trainers zijn zeer kritisch en aan de basis valt nog veel te verbeteren [met name de details]. Een ‘technische clinic’ is dus puur gericht op de techniek van de balbehandeling en de technische driehoek: grip, lichaamshouding en positie van de bal.

Vanaf welke leeftijd start een clinic?

In principe vanaf U10. Dat is een leeftijd waarop kinderen openstaan om de vervolgstappen aan te leren. Vanaf 8 tot 12 jaar wordt de grootste basis gelegd voor het technisch vormen van spelers.

Waarom niet voor iedereen die wil de clinics organiseren?

De afgelopen 2 jaar hebben we dit geprobeerd maar negatief moeten beoordelen. In de praktijk leidde dit tot een soort derde training zonder zichtbare meerwaarde. En belangrijker: het doel waarom de clinics waren opgestart, werd volledig voorbijgeschoten. Bovendien zijn - ook niet onbelangrijk - niet alle trainers geschikt om clinics te geven.

Waarom alleen voor de meest getalenteerde?

Alleen de meest getalenteerde spelers per lichting komen uiteindelijk in aanmerking voor Provinciale Selecties.

Is het handig om in een ploeg de beteren nog beter te maken?

Wij verwachten dat de beteren in de ploeg ook de anderen van de ploeg beter laten spelen. Daarnaast is één van de doelstellingen van het sportieve beleid van Braxgata dat onze eerste Heren- en Damesploegen uit eigen Braxgata jeugdspelers bestaan. Dit kunnen we enkel realiseren door jonge talenten al vroeg te ondersteunen en hen te begeleiden naar provinciale selecties om van daaruit zoveel mogelijk doorstroming naar nationale selecties te bewerkstelligen. De ervaring leert ons dat kinderen zich in sprongen ontwikkelen en dat eenmaal geselecteerd geen garantie is voor verdere selecties.

Moeten de minder/gewoon getalenteerde spelers niet ook een clinic hebben?

De trainingen van Braxgata behoren tot de beste van België. Tijdens de reguliere trainingen [2x per week] hebben alle spelers de mogelijkheid om zich sportief te verbeteren. Voor alle kinderen geldt: oefening baart kunst, dus buiten de trainingen veel hockey spelen en oefenen zorgt dat een speler zich verder verbetert.

Moet er voor de clinics extra betaald worden?

Wij vragen aan de deelnemers aan de clinics een extra bijdrage.

Wat zijn de selectiecriteria en door wie worden de selecties gemaakt?

De selectiecriteria zijn enkel gebaseerd op hockeytechniek. Er wordt [nog] niet gekeken naar andere criteria zoals bijvoorbeeld inzet, snelheid, spelinzicht en motivatie. Van de geselecteerde kinderen verwachten wij wel voorbeeldig gedrag. De selectie wordt gemaakt door de hoofdtrainer in nauw overleg met de teamtrainers en de coaches.

Als mijn kind nu niet bij de clinics zit, krijgt hij/zij later dan nog een kans?

Uit ervaring weten wij dat de sportieve evolutie van kinderen in sprongen gaat. Voor aanvang van elke clinic zal er weer een beoordeling en nieuwe selectie worden gemaakt door de technische staf.