Van eind november tot begin februari nemen Brax teams deel aan de jaarlijkse indoor hockey competitie.  Om dit organisatorisch en administratief te coördineren en te begeleiden zoekt brax iemand die dit hele proces wil aansturen.   

Dit omvat contact met de hockeybond over zalen en zaalverantwoordelijken, begeleiding van de zaalverantwoordelijken, afspraken over het gebruik van de specifieke zalen met de uitbaters, overleg met de interne brax organisatie, enz.  De sportieve organisatie en inschrijving van de teams bij de bond vallen buiten de scope van deze opdracht.   

De activiteit is geconcentreerd van eind november tot begin februari, met een voorbereidingsperiode vanaf midden september, met beperkte werkinhoud.  Er wordt bijstand verleent bij de inwerking.

Kandidaturen naar secretaris@braxgata.be

Deze vacature is onbezoldigd, maar kan gecombineerd worden met die van bezoldigde indoor zaalverantwoordelijke.