Voor de periode eind november tot begin februari zoekt Brax verschillende personen die als zaalverantwoordelijke (ZV) willen optreden in de zalen die door de club bij de hockeybond worden aangebracht om indoorcompetitie te spelen.  Momenteel zijn dat de BraxHall en de zaal Uitgedekt Schoor in Terhagen, waar o.a. braxteams op zaterdag en zondag actief zijn.

De ZV zorgt er voor dat de zaal op tijd klaar staat voor de wedstrijden en voor het opruimen op het einde van de dag.  Daarbij schakelt hij spelers/ouders in van de aanwezige teams.  De ZV heeft ook een aantal specifieke taken bij de wedstrijden (geen verband met de spelregels) zoals er voor zorgen dat de wedstrijden tijdig beginnen en eindigen.  Hij zorgt er ook voor dat  de teams en bezoekers zich houden aan de gebruiksregels van de zaal.

De ZV tekent jaarlijks een contract met de Belgische hockeybond.  Hij wordt per uur betaald (ongeveer 10€) en ontvangt verplaatsingsvergoeding gebaseerd op de afstand tussen zijn woonplaats en de zaal.  Er wordt bijstand verleent bij de inwerking.

Kandidaturen naar secretaris@braxgata.be

Deze vacature is bezoldigd en staat ook open voor vrienden en kennissen.