Laat je familie en vrienden kennismaken met hockey! In september zijn er weer GRATIS proeftrainingen, waarop je kan inschrijven door hier te klikken.

In de persconferentie deze middag (5/8/2020) werden een aantal versoepelingen op de maatregelen van eerder deze week aangekondigd. 

Belangrijkste aanpassing voor teamsport (dus hockey) is dat kinderen 12-18 jaar wel fystiek contact mogen hebben tijdens trainingen. 

-12 JAAR

 • alle vormen van hockey, ook met fysiek contact, zijn toegelaten.
 • max. 50 personen per veld (trainer(s) inbegrepen), in te delen in bubbels volgens de mogelijkheden/noden. 

12 TOT 18 JAAR

 • alle vormen van hockey, ook met fysiek contact, zijn toegelaten.
 • trainingen & wedstrijden: max. 10 personen per veld (trainer inbegrepen)

"  dus wedstrijdjes van max. 5 tegen 5

"  altijd dezelfde personen (=sportieve bubbel)

 • stages: max. 50 personen per veld (trainer(s) inbegrepen)

"  in te delen in bubbels volgens de mogelijkheden/noden

BOVEN DE 18 JAAR

 • enkel contactloze vormen van hockey zijn toegelaten.

"  wedstrijden zijn niet toegelaten 

"  enkel trainingen die uitsluitend contactloos verlopen 

 • max. 10 personen (trainer(s) inbegrepen) -> altijd dezelfde personen (=sportieve bubbel)

Onderstaande tekst van de KBHB delen we graag met jullie. Het betreft de aanpassing voor de competitie van teams in Ere-klasse. Omwille van beperkte voorbereidingstijd wordt de start van deze competitie opgeschort.  Voor alle duidelijkheid: De jeugdkampen en stages gaan gewoon door. Uiteraard volgen wij strikt de veiligheidsmaatregelen. De competitie voor jeugd- en seniorenteams start zoals gepland in het weekend van 5 september

Gelieve hieronder een samenvatting te vinden van de richtlijnen die deze week door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) en de provincie Antwerpen werden genomen en die van toepassing zijn op onze sport, alsook van de beslissingen die deze vrijdag door het Bestuursorgaan (BO) van de KBHB (ex. Raad van Bestuur) werden genomen m.b.t. de gevolgen van deze richtlijnen op de start van de nieuwe competities 20/21. Het goede nieuws is dat, ondanks de huidige maatregelen, alle hockeycompetities bij de jeugd en de senioren zouden alsnog zoals gepland, tijdens het eerste weekend van september kunnen starten, behalve de Belgian League en de Open League Dames en Heren. Deze laatsten zijn competities waar een langere voorbereiding nodig is. Daarom heeft het BO van de KBHB beslist om deze kampioenschappen met een paar weken te verschuiven.

RICHTLIJNEN NVR & PROVINCIE ANTWERPEN

Naar aanleiding van de publicatie van het ministerieel besluit dat de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van begin deze week bevestigt, alsook van de politieverordening van de provincie Antwerpen van woensdag namiddag, hebben wij ons document AANPASSING RICHTLIJNEN HOCKEY voor de verschillende doelgroepen opnieuw herwerkt -> zie bijlage.

De belangrijke nieuwe aanpassingen zijn:

 • NATIONAAL – het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht in uw club, zowel binnen als buiten

"  behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar 

"  behalve als je zelf hockey speelt op het veld

"  behalve als je aan tafel zit in de bar of het restaurant van de club

 • NATIONAAL – de contactgegevens van alle bezoekers van uw club moeten geregistreerd worden

"  behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar 

"  registratie van de gegevens van 1 persoon per gezin volstaat

"  we zijn een template document aan het voorbereiden die de clubs hiervoor zullen kunnen gebruiken -> zal de komende dagen naar alle clubs worden gestuurd

 • NATIONAAL – er mogen maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn voor een outdoor wedstrijd (100 indoor) 

"  de toeschouwers moeten verplicht een mondmasker dragen

"  de sociale distancing van 1,5m moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden

 • NATIONAAL – de lokale en provinciale overheden mogen op hun territorium strengere maatregelen opleggen 

"  contacteer dus steeds uw lokale overheid (in eerste instantie uw gemeente) om op de hoogte te zijn van de regels die toepasbaar zijn voor uw club 

 • PROVINCIE ANTWERPEN – sporten waar fysiek contact aanwezig is, zijn verboden op het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen  

"  wedstrijden zijn voor iedereen in de provincie Antwerpen verboden (alle leeftijdscategorieën)

"  trainingen zonder fysiek contact zijn toegestaan

"  voor sporters ouder dan 18 jaar:

 • de sportieve bubbel (spelers + trainer(s)) moet beperkt blijven tot max. 10 personen
 • er mogen meerdere sportieve bubbels van max. 10 personen op één veld trainen, maar ze moeten fysiek altijd en overal gescheiden zijn

Gezien het belang van mondmaskers in deze fase, hebben wij nieuwe posters gemaakt, met pictogrammen in dezelfde stijl als deze van een aantal maanden geleden. Aarzel niet om deze te gebruiken -> zie bijlage. 

BESLISSINGEN BO KBHB 

In een meeting deze vrijdagavond 31 juli 2020, heeft het Bestuursorgaan van de KBHB zich gebogen over bovenstaande regels en de impact ervan op onze sport en op de start van het nieuwe seizoen. Hieronder een overzicht van de beslissingen die in dat kader door het BO werden genomen:

 • Maatregelen van de NVR

"  Deze maatregelen moeten door alle clubs in België zo strikt mogelijk worden gevolgd, om zo mee te werken aan de gezamenlijke inspanningen om de opmars van het virus in te dijken.

 • Verstrengde maatregelen voor de clubs uit de provincie Antwerpen

Wedstrijden: (oefen)wedstrijden zijn VERBODEN

 • Binnen de provincie Antwerpen.
 • Aan de Antwerpse clubs raden wij fors af om in de maand augustus oefenwedstrijden te plannen buiten de provincie Antwerpen. De ‘spirit’ van de maatregelen van de provincie is net om een maximaal aantal mensen aan te sporen om thuis te blijven, om het aantal menselijke contacten niet onnodig de hoogte in te jagen.
 • Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën.
 • De KBHB heeft aan de Top Hockey League (THL = organisatie die de belangen van de Ere afdeling clubs behartigt) gevraagd om haar clubs aan te sporen tot solidariteit met de Antwerpse clubs, door geen oefenwedstrijden te spelen tot 26/08/2020. Dit geldt trouwens ook voor de teams van de andere Belgian League divisies.

-       geen oefenwedstrijden tegen Antwerpse ploegen (wat sowieso niet mag!)

-       geen oefenwedstrijden tussen ploegen van clubs buiten de provincie Antwerpen onderling

Trainingen: enkel CONTACTLOOS trainen is toegelaten

 • jeugd (U7-U19): met max. 50 pers. per veld
 • senioren (18+): in groepen van max. 10 personen (trainer inbegrepen) -> verschillende gescheiden groepen van 10 op 1 veld is toegelaten
 • Aan de Antwerpse clubs raden wij fors af om in de maand augustus te gaan trainen op velden buiten de provincie Antwerpen. De ‘spirit’ van de maatregelen van de provincie is net om een maximaal aantal mensen aan te sporen om thuis te blijven, om het aantal menselijke contacten niet onnodig de hoogte in te jagen.

Stages: de richtlijnen voor de sportkampen/-stages zijn afgelopen week niet meer in detail aan bod gekomen, daarom raden we organisatoren van stages aan om de voorzichtige optie te nemen

 • voorzie enkel activiteiten/oefeningen zonder fysiek contact
 • jeugd (U7-U19): met max. 50 pers. per veld
 • senioren (18+): in groepen van max. 10 personen (trainer inbegrepen) -> verschillende gescheiden groepen van 10 op 1 veld is toegelaten
 • Start competities 20/21

Alle kampioenschappen:

 • Voorlopig geen uitstel voor alle senioren- en jeugdkampioenschappen, behalve voor de Belgian League en Open League Dames en Heren.

Belgian League:

 • De start van de competitie (Ere en Nat. 1 – 2 – 3 Dames & Heren) wordt uitgesteld tot zaterdag 19/09/2020 of zondag 20/9 (in functie van de programmatie). Door de maatregelen in de provincie Antwerpen werd een deftige voorbereiding in augustus voor veel Antwerpse clubs onmogelijk. Dit uitstel zal deze clubs toch de nodige tijd geven om zich correct voor te bereiden.

Open League:

 • De start van de competitie (Ere en Nat.1 Dames & Heren) wordt uitgesteld tot zondag 13/9. Zoals voor de Belgian League, krijgen de Antwerpse clubs zo meer tijd om zich voor te bereiden.

We zijn ons er sterk van bewust dat deze nieuwe regels opnieuw veel extra druk leggen op onze sport en onze clubs. Nochtans is het van uiterst groot belang dat we deze regels zo strikt mogelijk naleven, opdat de gezondheidssituatie opnieuw zou kunnen verbeteren. Het is de enige weg om tot een zo normaal mogelijke situatie terug te komen.

We wensen iedereen veel sterkte en moed toe.

SAMEN ZULLEN WE HET VIRUS OVERWINNEN!

Heb jij zin om hockey training te geven? Word trainer bij Brax en ervaar hoe leuk het is om jou skills aan jonge kinderen over te brengen. Je verdient er ook nog een leuk zakcentje mee!

Ben jij van geboortejaar 2006 of ouder en zou je volgend seizoen op woensdagnamiddag en/of vrijdagavond graag hockey training geven?  Misschien wil je (ook) een team coachen?

Stuur dan een mailtje naar koen.van.praet@skynet.be met je naam & voornaam, je ploeg,  je geboortedatum en je e-mail adres!  Ervaring is niet vereist, we zorgen ervoor dat je tijdens de zomermaanden de nodige voorbereiding en begeleiding krijgt. De eigenlijke trainingen starten eind augustus, net voor het nieuwe hockeyseizoen.

 

Een aantal weken geleden vroegen we een paar minuten van jullie tijd om een enquête in te vullen in verband met vrijwilligerswerk in het algemeen en binnen de club.

Braxgata wordt al jarenlang van heinde en ver geprezen om de onnavolgbare vrijwilligerscrew die tot exceptionele dingen in staat is, denk aan de organisatie van het EK 2013 en de Belgian Hockey Finals 2018. Maar ook dagdagelijks zetten heel veel mensen zich belangeloos in voor de club om alles draaiende te houden.

Een flink aantal mensen (72) heeft aan de enquête deelgenomen – waarvoor onze hartelijke dank. Hierbij vinden jullie een aantal resultaten en conclusies:

 • 67% geeft aan open te staan om vrijwilligerswerk te doen op de club + nog ‘s 19% “misschien”; slechts 14% niet;
 • 13 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld met naam en contactgegevens om actief te worden ingezet;
 • 97% van de respondenten geeft “steentje bijdragen aan de club” als motivatie om BRAX-vrijwilliger te worden; 30% “nieuwe mensen buiten eigen ploeg(en) leren kennen” en 26% “talenten aanwenden ten goede van de club”;
 • de meeste interesse gaat uit naar: meewerking organisatie events (26%) en “maakt niet uit” (21%) – we like that J;
 • de meesten die het niet zien zitten om vrijwilligerswerk op BRAX te doen (maar dat zijn er dus heel weinig) gaven aan dat ze het al jaren hebben gedaan en nu van een welverdiend pensioen genieten – OK dan ;-)

Kortom, Brax is nog steeds “leading” wat betreft zijn vrijwilligerswerking. Onze leden zijn of willen graag actief zijn binnen de club. Dat willen we graag zo houden en plannen daarom het volgende:

 • de leden die zich via de bevraging hebben opgegeven om een “jobke” op zich te nemen, zullen gecontacteerd worden door de verantwoordelijke van het respectievelijke comité;
 • er zullen binnenkort “jobkes” verschijnen op de site en in het clubhuis met een jobomschrijving e.d. – alle gegevens om ons daarover te contacteren bij interesse zullen in de “vacature” opgenomen zijn;
 • zijn er mensen die ondertussen hieromtrent nog vragen en/of opmerkingen hebben, stuur een e-mail naar communicatie@braxgata.be en vandaaruit zal je bericht zijn weg naar de betrokken comitéverantwoordelijke

 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER : ALGEMENE VERGADERINGEN 

Net zoals het voorbije jaar houden wij onze Algemene Vergaderingen in September. Het betreft hier zowel Braxgata Hockey Club vzw als Braxgata Invest cvba.

Datum : Woensdag 16 September 2020

Plaats : BraxHouse

Uur : 19.30 uur.

 

Wij vragen aan al onze leden en aandeelhouders om talrijk aanwezig te zijn en deze datum reeds te blokkeren.

Later volgt nog een officiële uitnodiging met een agenda

Vanaf nu is het terug mogelijk om een drankje te nuttigen in het Braxhouse. Let wel op: er gelden strikte regels die opgelegd werden door de overheid en we vragen iedereen om zich hier 100% correct aan te houden! 

- Er kan enkel 'zittend' gedronken worden. Dus iedereen moet op een stoel aan een tafel zitten of aan een hoge tafel op een barkruk. 

- Maximum 10 personen per tafel! Eén persoon is verantwoordelijke van de tafel en mag de bestelling aan de toog gaan halen.

- Er mag niet aan de toog gestaan of gezeten worden, behalve dan door de tafelverantwoordelijke die een bestelling ophaalt.

- Er kan enkel betaald worden via bankkaart. Voorlopig kan de barrekening niet gebruikt worden. De vouchers die aangekocht werden via Café Solidair en Horeca Comback zullen vanaf augustus kunnen gebruikt worden.

 

Wij zijn er zeker van dat ondanks deze regels jullie weer zullen kunnen genieten van een lekker drankje. Wij zijn in ieder geval heel erg blij om jullie terug te zien!

En om extra te kunnen genieten op het terras zullen er op vrijdagen op heerlijke ijsjes te verkrijgen zijn... Tot gauw!

 

Sporten is toegestaan en jeugdkampen zijn toegestaan voor de zomer. We mogen er dus vanuit gaan dat onze kampen deze zomer kunnen doorgaan. We volgen uiteraard de veiligheidsnormen en regels van de overheid. Het aantal plaatsen is hierdoor wel beperkt dus aarzel niet je kind snel in te schrijven. De betaling verwachten we pas na definitef ok van de overheid.

 Als je was ingeschreven voor het Classic Brax Paaskamp en daarvoor al betaald had, vermeldt dit dan bij je nieuwe inschrijving. Was je al ingeschreven voor de 3-daagse juli stage dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

Bij inschrijving voor 2 of meerdere Classic Brax kampen ontvang je 20 euro korting per kamp

Naast de Braxstages worden er ook nog 4-tal andere kampen georganiseerd op Brax waarvan we je de planning niet wilden weerhouden. 

Woensdag 1 juli t/m vrijdag 3 juli VOLZET (wachtlijst)

Brax classic hockeykamp 1 (3 daags)

Voor U6 t/m U14, kosten 105 euro, inschrijven doe je HIER

Maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli

Brax classis Hockeykamp 2 (5 daags)

Voor U6 t/m U14 kosten 175 euro Inschrijven doe je HIER

Maandag 13 juli t/m woensdag 15 juli

117 TopHockey 3-daagse o.l.v. Roy Brocken

Kosten 300 euro, meer info  117tophockey@gmail.com

Maandag 20 juli t/m Vrijdag 24 juli

Push to the Top 5-daagse keepersstage o.l.v. David Rijsselberghe

Voor u10 t/m U19 Kosten 300 euro. Info  www.pushtotop.be

Maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli

Multi Skillz 5-daagse o.l.v. Jonas Mertens

voor kids geboren in 2010-2011-2012-2013. Kosten 130 euro

Inschrijven kan HIER meer of meer info pt.jmertens@gmail.com 

Maandag 3 augustus  t/m vrijdag 7 augustus

Brax Classic Hockeykamp 3 (5 daags)

U6 t/m U14 Kosten 175 euro. Inschrijven doe je HIER

Maandag 17 augustus t/m vrijdag 21 augustus VOLZET (wachtlijst)

Brax Classic Hockeykamp 4 (5 daags) 

U6 t/mU14 Kosten 175 euro. Inschrijven doe je HIER

Maandag 24 augustus t/m woensdag 26 augustus

117 TopHockey 3-daagse o.l.v. Roy Brocken

Kosten 300 euro. Info  117tophockey@gmail.com

 

Vandaag maandag 1 juni worden de jeugdploegen U7-U19 voor het volgende hockey seizoen 2020-2021, dat van start zal gaan in september, online gezet.

Hoe deze ploegsamenstelling gebeurt en wat hier allemaal bij komt kijken, kan je terugvinden onder de rubriek Brax\Samenstelling jeugdteams

Heb je als ouder nog vragen omtrent de ploegsamenstelling, stuur dan een mail met je vraag of opmerking naar braxjeugd@gmail.com

Vervolgens zal er een afspraak ingepland worden met u en de juiste personen om samen te zitten en uw vragen te bespreken.

Ook bieden we zoals vorig jaar de mogelijkheid aan om een afspraak te maken om de evaluatie resultaten van uw kind te zien met een woordje uitleg. Via onderstaande link kan je hiervoor een  afspraak maken, je kan een afspraak maken vanaf 2/6/2020

 https://www.supersaas.be/schedule/braxgata/oudercontacten

Afspraken zijn mogelijk op

Do 4/6 tussen 16u en 22u

Vrij 5/6 tussen 17u en 20u

Ma 8/6 tussen 19u en 22u

Deze week is hoofdtrainer Mathias Vandebroeck onze Braxer in de kijker. Aan wie wil jij graag vragen stellen? Nominaties kan je sturen naar communicatie@braxgata.be

Op welke leeftijd ben je bij Brax gekomen en hoe verliep je hockeycarriere?

Ik ben gestart met hockey op Braxgata toen ik 6 jaar was in de eekhoorntjes jongens 6. Braxgata was toen nog in Reet op de Klinkaert, waar ik zelf  tennis speelde en mijn papa ook veel sociale en sportieve tijd doorbracht haha. Mijn ouders stimuleerde altijd om ook een ploegsport te beoefenen naast een individuele sport en zo is mijn hockeyleven gelanceerd op Braxgata. 

In de categorieën preminiemen en miniemen (de huidige U10 & U12), hadden we echt een zalig ploegje, waarbij we in beide categorieën zowel de outdoor-, als  indoorcompetitie en de beker van België wonnen. 

Vanaf U14-U19 speelde ik als 1ste jaars altijd in de 2de ploeg en als 2de jaar in de 1ste ploeg. Hier waren de resultaten veel wisselvalliger. In U14B1 zijn we gedegradeerd uit de ere divisie, maar het hoogtepunt was zeker en vast in de U16B1 met Phillip Maxence als coach. Dat jaar hebben we als underdog net de top 6 gehaald op doelpuntensaldo, net de top 4 gehaald op doelpuntensaldo, waardoor we de halve finale mochten spelen. Hiervoor was ik geschorst door een 3de gele kaart in de laatste wedstrijd van de competitie (dommer dan dom van mij).

De halve finale was tegen Gantoise die al hun wedstrijden al hadden gewonnen, maar de ploeg is er in geslaagd om het op een gelijkstand te houden en te winnen op strokes! Hierdoor mochten we de finale spelen die we na een mooie strijd verloren met 3-2 tegen Waducks. In de U19B1 heb ik zelf nog enorm veel kunnen opsteken onder leiding van Rolo als coach, waardoor ik in het 3de jaar van U19 mocht meetrainen met Heren 1.

Jammer genoeg is toen de blessure aan mijn knie erger en erger geworden en heb ik 2 seizoenen niet kunnen spelen en heb ik toen beslist om mij volledig op het training geven en coachen te focussen. 

Wat vind je leuk aan coaching?

Het leukste aan coachen en training geven is voor mij het sociale contact met zeer veel verschillende mensen en leeftijden. Het is ook altijd tof om te zien hoe spelers verbeteren en zich zelf ontwikkelen op verschillende gebieden (zowel op hockeygebied als op sociaal gebied). Maar het leukste aan training geven is het plezier zien dat spelers hebben, terwijl ze aan het hockeyen zijn en samen zijn. Het vraagt soms heel veel energie, maar hetgeen dat je ervoor terug krijgt van de kids en ouders is het dubbel en dik waard voor mij.

Ik heb zelf altijd enorm veel plezier gehad in mijn sporten, omdat mijn trainers enorm hun best deden om ons te entertainen en te motiveren. En dankzij hen en de ondersteuning van de club heb ik uiteindelijk besloten om hier mijn full time job van te maken, omdat ik er zelf enorm veel plezier uit haal.

Heb je een idool op coachinggebied?

Ik heb niet echt één idool op het gebied van coaching, maar heb het geluk gehad om fantastische coaches en trainers te hebben gehad op Braxgata, waardoor ik van iedereen heel wat heb kunnen opsteken. Ik denk hierbij dan specifiek aan Roy, Maxence, Rolo, die elks op hun manier mij enorm veel hebben bijgeleerd, zonder hun had ik zeker niet gestaan waar ik nu sta. En sinds het laatste seizoen is het ook fantastisch om weer nieuwe dingen van Phill op te kunnen steken. Ook hebben we fantastische spelers/speelsters op de club waar ik hier en daar ook nog wat kleine specifieke details van kan opsteken. In het kort, denk ik dat ik met mijn gat in de boter ben gevallen hier.

Wie is je idool op NIET coachinggebied?

Ik ben niet echt een idolen persoon maar, vroeger was ik als frequent tennisser wel grote fan van Lleyton Hewitt, die als jongste speler ooit op nr 1 van de wereld stond. Hij was natuurlijk getalenteerd, maar werkte enorm hard op jonge leeftijd om daar te geraken en dat is iets waar ik veel respect voor heb. Nadien werd dat Djockovic omdat hij er in slaagde om Nadal en Federer van hun tronen te stoten en er een driestrijd van te maken.

Wat vind je mooi aan Braxgata?

Er zijn heel veel dingen die ik mooi vind aan Braxgata, maar de volgende steken er wel bovenuit :

 • Alle mensen die betrokken zijn bij de club ; trainers, coaches, personeel, vrijwilligers, ...
 • Samen met de hoofdtrainers wat napraten aan de toog met Steveke 
 • Op een zonnige zondag vanop het terras naar D1/H1 kijken met een drankje
 • De geplande evenementen op zondagavond zijn ook altijd legendarisch : Spanish night, Irish night, For free party, ...

Hoe hou jij je bezig in Corona-tijd?

Ik woon tijdelijk even bij Jamie, aangezien we thuis aan het verbouwen zijn. Maar we houden ons voldoende bezig hier met wat fitness en hockey challenges, Netflix, Playstation, koken en kuisen,...  Maar onze voornaamste activiteit in de afgelopen weken was zonnen en dansen op het terrasje met een drankje en hapje erbij. Af en toe eens een wandeling of bosloopje zit er ook wel eens tussen natuurlijk om wat fit te blijven/worden. Heb ook ontdekt dat ik misschien wel aanleg heb om kapper te worden in bijberoep (LOL).

Wat is het eerste dat je gaat doen als er geen quarantaineregels meer zijn?

Eentje komen drink bij den Brax natuurlijk!

Epiloog

Ondanks het abrupte einde kunnen ook onze heren zeer trots zijn op het seizoen dat is doorgemaakt. Met het vertrek van Hugo, Owen, Jim en Alexis maar met de komst van Bob, Alex en Nelson werd onder aanvoering van Philippe Goldberg,  en Rolo Perez gewerkt aan de versterkte ploeg. Alle nieuwe aanvallende ingrediënten werden tot één geheel gesmeed. Het proces van performance verbetering en versterken van de fysieke capaciteiten stond hier centraal. Het werd een wisselend seizoen. Waarin mooie overwinningen en zeer goed spel werden afgewisseld met onnodige verliespunten. Zo werd een verdiende 3-1 voorsprong tegen landskampioen Leopold in het laatste kwart nog verspeeld ….. Ook bleek Oree dit jaar ons zwarte beest in de competitie. Uiteindelijk is deze wisselvalligheid kenmerkend voor een team in opbouw met veel (eigen) jeugdige spelers. Brax werd al vroeg in de poule tot de achtervolging gedwongen in de challenge om top 4 te halen. Het bleek al snel dat ‘onze poule’ duidelijk de sterkste poule was. Brax H1 stond tijdens het seizoen op een 5e plek in de eigen poule maar met meer punten dat de nr 1van de andere poule… Uiteindelijk is de eindstand bepaald op basis van 11 gespeelde wedstrijden waarin iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld. Brax is op plek 7 geëindigd. We blijven vooral het verzorgde spel herinneren in combinatie met de snelheid die we voorin etaleerden. En natuurlijk de ontwikkeling die vele Brax spelers hebben doorgemaakt. Braxgata is de ploeg met de meeste (eigen) jeugdspelers van België. Spelers die ieder jaar veel progressie maken. Zo ook het afgelopen seizoen. Dat belooft voor de komende jaren! Als club en supporters zijn we FIER op Heren 1!

Heren 1 Seizoen 2020-2021 

De selectie van H1 is onder leiding van Brax' fysical coach/kinesist Olivier Kleynjans reeds aan een fysiek programma begonnen. Dit ter voorbereiding op het nieuwe seizoen dat (hopelijk) op 30 augustus gaat beginnen. Ook is er natuurlijk veel tijd om de studies van een goede impuls te voorzien! Komend seizoen willen we de ingezette weg verder zetten. Met dezelfde staf onder leiding van Philippe (T1) en Rolo (T2). We hebben al eerder kunnen lezen dat de kern van de groep bij elkaar blijft! Dus met onze eigen Red Lion Loick Luypaert en Internationals Bob de Voogd en Alex Casasayas. Daarnaast blijven natuurlijk ook onze talenten uit de U21 and Beyond en onze andere zeer gewaardeerde clubspelers verbonden aan ons project.

We wisten dat dit seizoen mogelijk het laatste seizoen van oerbraxer Mats Hannes zou kunnen zijn. Mats is begonnen bij de U6 van Brax en heeft maar liefst 16 jaar (!!) in Heren 1 gespeeld. Hij is daarmee de absolute recordhouder.  Mats stond symbool voor het Brax DNA. Hij zal enorm in de ploeg gemist worden, maar Mats kon topsport bij Heren 1 niet meer combineren met de lange werkdagen als Kinesist.

Zoals reeds aangekondigd koos Sander Baart ervoor om zijn laatste actieve hockeyjaren in Nederland te spelen bij Oranje Rood waar zijn broer Jeroen de taak van T2 vervuld. Vanzelfsprekend zullen we in September gepast afscheid nemen van Mats en Sander. 

Zoals het Braxgata betaamd (veel kansen voor eigen jeugd) staan er in elk geval alweer enkele jonge Braxers (Anthony De ridder en Victor Foubert) klaar om bij de grote selectie van Heren 1 aan te sluiten. Ook bekijkt de staf nog mogelijkheden om een ervaren speler aan te trekken die naast een versterking van heren 1 ook zijn toegevoegde waarde kan hebben als trainer voor de jeugd. 

Na Philippe Goldberg werd de kapitein van Dames 1 en Red Panther Judith Vandermeiren door jullie genomineerd om in de spotlight te staan. Nominaties kan je sturen naar communicatie@braxgata.be

Hoe combineert je topsport met studie? 

De combinatie topsport en studie is zeker niet eenvoudig. Het is voor mij altijd belangrijk geweest om de zaken goed te plannen en veel discipline te hebben. Topsport vraagt veel opofferingen en soms is mijn studie dan ook op de tweede plaats gekomen wanneer er een belangrijk tornooi op de planning stond. Toch is stoppen met studeren nooit een optie geweest, want ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen naast hockey en me voor te bereiden op "een leven na topsport".

Wat zijn je verwachtingen voor volgend seizoen? 

Al een paar jaar zijn wij met Dames 1 een ploeg die voor de prijzen wil spelen. Maar gezien de huidige omstandigheden verwacht ik volgend jaar vooral een seizoen waar we als team zullen genieten op het veld en blij zijn om terug te kunnen spelen. Met volle plezier en veel energie op het veld staan en dan zullen de resultaten wel volgen. 

Wat zie je jezelf doen binnen 5 jaar? 

Mijn thesis moet binnen enkele weken ingediend worden, en daarna heb ik mijn diploma Rechten op zak. Waarschijnlijk studeer ik daarna nog iets bij. Ik zal hockey en topsport zo goed mogelijk blijven combineren zolang het kan. Op vijf jaar tijd kunnen er veel nieuwe wendingen en doelstellingen op mijn weg komen. 

Hoe is het om met je zus samen in een ploeg te spelen? 

Van jongs af aan is het een droom van ons beiden geweest om samen op het hoogste niveau te spelen. We hebben een bijzonder goede band en voelen elkaar heel goed aan. Dus het is altijd leuk om samen te spelen en leuke momenten te beleven met iemand waar je zo goed mee overeenkomt. In de eerste jaren samen in dames 1 was ik zelf meer zenuwachtig voor hoe zij zou spelen dan voor mijn eigen wedstrijd. Ik hoopte dat ze het goed zou doen en dat ze met plezier en vrijuit kon hockeyen. 

Hoe wordt hockey in jullie familie beleefd? 

Intens!! Mijn familie is door mijn zus en mij in de hockeywereld gerold. Hockey is nu niet meer weg te denken uit onze familie. Elke zondag staat in het kader van matchdag. Zomers worden ingepland aan de hand van de internationale hockey kalender. Mijn ouders zijn al jaren vaste supporters aan de lijn. Ik vind het geweldig dat ze mijn sport/passie met zoveel enthousiasme ondersteunen. En dat doen ze al jarenlang. En daar kan ik hen alleen maar voor bedanken. Zonder hen had ik nooit gestaan waar ik nu sta. 

Philippe Goldberg, coach van Heren 1 was als eerste aan de beurt in onze rubriek: Braxer in de kijker.

Aan jullie de keuze om een volgende Braxer te nomineren. Stuur je kandidaat en mogelijke vragen naar communicatie@braxgata.be

Vragen aan Phil:

1: Hoe ziet je gezin er uit en hoe houden jullie je bezig? 

We zijn met zes thuis, 4 of 3 kinderen (samengesteld gezin)  tussen 10 en 5 jaar oud.  We vervelen ons dus zeker niet!  Ga het hier niet allemaal in detail uitleggen … ik denk dat veel mensen begrijpen hoe druk dit is maar…. gelukkig bestaat er zoiets als Fortnite!


2: Wat vindt je van de beslissing van de bond om het seizoen voor teams in ere te beeindigen en hoe ziet de competitie er volgend seizoen uit?

Dit is de enige juiste beslissing die ze konden nemen in mijn ogen! We kunnen nu niet trainen en de dag dat we weer buiten kunnen is niet gelijk aan de datum dat we weer klaar zijn om te kunnen matchen. Eerst moet je de ploegen voorbereiden…. Dus -> stop.  Onze focus en energie moet nu, denk ik, elders liggen nu. Eerst allemaal tegen het virus vechten.

Wat volgend seizoen betreft is er nog niet 100% beslist, maar het zal een competitie zijn met 14 ploegen. Geen zakkers dit jaar en Old Club en Daring komen erbij.  De THL en de Hockeybond werken aan een nieuwe format met een volledige heenronde en dan splitsing in 2 poules. De top 8 zal voor de prijzen spelen en top 6 voor behoud vechten (3 ploegen zullen degraderen)

3: Hoe houden jij en de spelers van heren 1 zich momenteel fit? 

Momenteel krijgen ze een programma van Olivier Kleynjans maar we zijn vrij chill in deze periode. We zullen 30 Augustus starten met eerste competitiematch.  Nu even rustig om er later helemaal in te vliegen. Zelf probeer ik af en toe te gaan fietsen!

4: Je kunt nu niet op het veld staan. Waar werk je op dit moment aan? 

Evalueren en de toekomst plannen. En natuurlijk een ploeg in elkaar steken en dat is niet evident in de actuele situatie,. Je kan niet fysiek afspreken en de gedane transfers vallen weg door de corona crisis… 

5: Waar kijk je het meest naar uit als Corona voorbij is?

Met de jongens op het veld staan en ze gewoon lekker zien hockeyen! Sociaal contact en een pintje drinken aan de toog van Steve!

Naast de talloze leuke challenges om fysiek bezig te blijven zijn er ook mooie initiatieven van bedrijven om sportclubs te steunen. Naast Trooper's shop in je kot zijn er 2 leuke voorstellen om Brax te steunen. Koop nu een waardebon en geniet er straks op Brax van een heerlijk pintje of andere versnapering. 

Horecacomeback : een initiatief van verschillende biermerken en frisdrankproducenten. Je koopt nu een waardebon en consumeert straks, ondertussen ontvangst Brax nu de centjes om lopende kosten te betalen.

cafesolidair: Een initiatief van Alken-Maes. je bestelt en betaalt vast je pintjes en zodra Brax weer opengaat kan je ervan gaan genieten. Let op: Alken-Maes schenkt de eerste 400 pintjes gratis dus een extra steuntje voor Brax!

Koop HIER de horeca waardebon 

BESTEL HIER je pintjes bij Cafe Solidair

 

 

 

Trainingsschema

Uitslagen en rangschikking
Ongeval formulieren
Theoretisch Scheidsrechter via e-learning
What's for dinner this Friday?
Wat staat er te gebeuren ?
Gefeliciteerd !
08/08
Morane Verhaert
08/08
Maxime Moerenhout
09/08
Jolien Rasschaert
09/08
Ines Roggen
09/08
Julie Bouckaert
09/08
Jill Van Den Abbeele
10/08
Judith Vandermeiren
SocialMedia
 
  
Kalender
  August 2020  
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  September 2020  
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Zoek op deze site:

© 2019, website powered by Twizzit.com