Vanaf heden worden alle U14-U16-U19 spelers en speelsters vanuit het bondssysteem "SportLink" automatisch opgevolgd qua behalen van het diploma Theoretisch Scheidsrechter Outdoor.  We hebben nu in SportLink een lijst van wie reeds een diploma zou moeten behaald hebben, en een lijst van U14’s (eerstejaars) die nog niet bezig zijn of nog geen examen hebben afgelegd.  Momenteel wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd en worden de data in het nieuwe proces "opgekuist".  Eerstdaags ontvangen de U14-leden die nog niet in Drillster gekend zijn de emails die hieronder beschreven staan.

Andere kandidaten dan U14-16-19 (senioren, ouders enz.) moeten nog steeds een aanvraag indienen via de brax website.  De nieuwe procedures staan beschreven bij het inschrijvingsformulier in Twizzit.

In de praktijk zal elke kandidaat, of het nu een vrijwillige of een verplichte deelnemer betreft, twee emails krijgen om correct in te kunnen loggen in Drillster (oefen- en examensysteem): 

- Een mail van Sportlink met de taalkeuze.
- Een mail van Drillster met het nieuwe Drillster account.

De reden dat er een tussenstap nodig is tussen Sportlink en Drillster, heeft te maken met het feit dat het account bij Drillster gebaseerd is op het emailadres van het lid. Echter hebben veel kinderen het adres van één van de ouders en botsen we geregeld op het feit dat de ouder al een Drillster account had. Dus moesten we de gelegenheid geven aan het lid om een ander, eventueel nieuw, emailadres in te kunnen geven. Deze extra stap gebeurt op hockey.be, via de link die in de mail van Sportlink staat.

Als het emailadres komende uit Sportlink nog niet bestaat in Drillster, dan bericht hockey.be dat de account automatisch werd aangemaakt en dat er een mail vanuit Drillster werd uitgestuurd naar het emailadres gekend in Sportlink.

Als het emailadres al gekend is in Drillster, geeft hockey.be aan dat er een ander emailadres moet ingegeven worden en zal de mail van Drillster naar dat ander emailadres gestuurd worden.