Aanduiding scheidsrechters voor elftallen

Procedure

Principes

 • Het Centraal Comité bepaalt welke ploegen scheidsrechters moeten leveren en welke regels van toepassing zijn qua scheidsrechter verplichtingen

 • De Umpire Coördinator (UC) bepaalt per speeldag wie als scheidsrechter wordt toegewezen voor thuiswedstrijden van elftallen waarvoor geen nationale scheidsrechters zijn afgevaardigd

 • De aangeduide scheidsrechters bevestigen hun deelname of zorgen voor een vervanger

 • De Managers van de leverende en de ontvangende ploegen verzekeren dat aangeduide scheidsrechters of hun vervanger effectief de wedstrijd leidt                                                                      
 • De wedstrijden van elftallen worden geleid door Theoretische Scheidsrechters 
 • Vanaf 2012 maakt Braxgata gebruik van jonge scheidsrechters die, net als hun collega trainers en coaches per prestatie worden vergoed 

 

Ploegen  -  seizoen 2013-14

Volgende ploegen leveren scheidsrechters:

 • Bij de heren:   H1, H2, H3, JJ1, JJ2, JJ3, JM1, JM2, Mineuren1, Vets1, Vets2

 • Bij de dames:  D1, D2, D3, D4, D5

De spelers van deze ploegen kunnen tweemaal per seizoen uitgenodigd worden om als scheidsrechter te fungeren.  

Kadetten en Scholieren meisjes en jongens, plus Junioren meisjes worden ingezet als ballen jongens  en -meisjes voor D1 en H1 thuiswedstrijden.  

 

Eén scheids wordt toegewezen voor elke thuiswedstrijd van de elftallen. Uitzonderingen op deze regel:

 • H1, H3, JJ1, SJ1, KJ1, D1, JM1, SM1 en KM1 hebben “nationale” scheidsrechters
 • H2, Mineuren1, Vets1, Vets2, D4 en D5 krijgen per thuismatch 2 scheidsrechters toegewezen en moeten er bijgevolg geen voorzien op verplaatsing
 • Ladies, Gents, Allstars zorgen zelf voor scheidsrechters en moeten er geen leveren

 

Umpire coördinator

De umpire coördinator selecteert de scheidsrechters per wedstrijd.  Gezien de vele last minute wijzigingen aan de kalender en de programmering, kan deze informatie meestal pas 5 tot 10 dagen vóór de wedstrijden bekend gemaakt worden.

Bij de selectie wordt zoveel mogelijk en voor zover gekend rekening gehouden met matches die de kandidaten zelf moeten spelen, coaching activiteiten van de kandidaten, tijdelijke verschuivingen tussen ploegen, het belang van de wedstrijd, afwezigheden wegens kwetsuren, examenperiodes e.a.

De lijst met namen en wedstrijdinfo wordt per email gestuurd naar alle aangeduide scheidsrechters en alle managers van de leverende en ontvangende ploegen.

 

Kandidaat scheidsrechter

De aangeduide scheidsrechters bevestiging zo snel mogelijk (alleszins binnen de 48 uur) dat zij aanwezig zullen zijn.  Dit gebeurt per email aan de umpire coördinator (UC) en aan de managers van hun team en de manager van het ontvangende team. 

Indien een kandidaat verhinderd is moet hij/zij zelf voor een vervanger zorgen, bij voorkeur uit hetzelfde team.  Hierbij kan beroep gedaan worden op de managers.  De naam van de vervanger wordt per email zo snel mogelijk meegedeeld aan beide managers en de UC. 

De vervangende umpire heeft er alle belang bij om aan de UC te melden dat hij als vervanger zal optreden.

 

De Managers

De belangrijkste rol van de managers is opvolgen of de aangeduide scheidsrechters effectief de wedstrijden fluiten, en bij problemen, mee voor een vervanger zorgen.  Deze taak wordt niet meer door de UC vervuld.

De managers informeren de leden van hun team over de regels en procedures i.v.m. umpire duty.

 

Leverende ploeg

De manager van de leverende ploeg volgt op of de aangeduide kandidaten van zijn/haar ploeg onmiddellijk en positief reageren.  Zij nemen alle maatregelen om de kandidatuur te bevestigen of om een vervanger aan te duiden. 

Hij/zij  bezorgt de UC alle nuttige info over beschikbaarheid van kandidaten uit zijn/haar ploeg, bijvoorbeeld bij kwetsuren, vakantie e.a., zodat de UC hiermee in het selectieproces rekening kan houden.  De manager zorgt er ook voor dat de gegevens van zijn teamleden in het Onli-systeem correct zijn en blijven.

 

Ontvangende ploeg

De manager van de ontvangende ploeg contacteert de collega van de leverende ploeg indien de bevestiging van de sscheidsrechter niet tijdig gebeurt.

Hij/zij geeft feedback naar de UC en de collega manager over wie uiteindelijk de wedstrijd heeft gefloten of niet is komen opdagen.

De manager verwittigt de UC wanneer er een belangrijke wedstrijd aankomt, zodat de UC hiermee rekening kan houden bij de aanduiding van scheidsrechters.

De manager draagt er zorg voor dat op de wedstrijdbladen (Dim@Sport) de juiste scheidsrechters worden ingevuld.