20 jaar geleden startte Braxgata haar jeugdbeleid op.

Nu, in 2011, kan worden gesteld dat de jeugdwerking van Braxgata tot de beste van België behoort. Daar mogen wij gerust heel FIER op zijn. De omkadering bestaat uit een Sportief Bestuur, dat samengesteld is uit vrijwilligers die zich met een groot hart voor Braxgata belangeloos inzetten. Dit Sportief Bestuur geeft leiding en structuur aan de jeugdwerking; en kan bovendien voor alle aspecten van training en coaching rekenen op een sterk team van professionele zowel als vrijwillige Braxgata trainers en coaches. Deze zijn allemaal getalenteerd en opgeleid in lijn met dezelfde Braxgata waarden en doelstellingen (zie verder). 

Het is evident dat verschillende leeftijden, ook andere omkaderingen vereisen. Daarom wordt er binnen het Sportief Bestuur een onderscheid gemaakt tussen 11-tallen Bestuur (KSJ) en min-11-tallen Bestuur (EPM).

KSJ [Kadetten – Scholieren - Junioren]
Het sportief elftallen bestuur is samengesteld uit vrijwilligers, CV’s [Categorieverantwoordelijke] die het reilen en zeilen van de teams in hun respectievelijke categorie coördineren. Bovendien heeft ieder elftal een manager die op dagelijkse basis de praktische organisatie van zijn of haar poeg ter harte neemt.

Wat de organisatie en de kwaliteit van de trainingen betreft, evolueert Braxgata jaar na jaar. Dit gebeurt door systematische opleidingen van trainers en coaches. Dit jaar zijn we er daardoor voor het eerst in geslaagd alle elftallen te voorzien van 2 trainers! Hiermee zijn we uniek in België!

In het algemene beleid van Braxgata formuleren we sportieve doelstellingen voor alle ploegen. Door het aanstellen van 2 trainers voor elk elftal voegen we de daad bij het woord door voor alle ploegen, ook de 2 -3 – en 4 - ploegen, een optimale omkadering te realiseren.

EPM [Eekhoorntjes Preminiemen Miniemen]
Bij de EPM bestaat het Sportief Bestuur eveneens uit vrijwilligers. Elke categorie heeft een CV (Categorieverantwoordelijke) die de gang van zaken voor zijn/ haar categorie coördineert. Bovendien heeft ieder elftal een manager die op dagelijkse basis de praktische organisatie van zijn of haar poeg ter harte neemt, en soms ook nog een oudercoach. 

Tijdens de trainingen wordt er ook hier gewerkt met een strikt programma waarbij iedere ploeg omkaderd wordt door een vaste trainer. Per categorie is er hier een hoofdtrainer die instaat voor de kwaliteit van de trainingen, het begeleiden en opleiden van de jeugdtrainers. Daarnaast organiseren we vanaf de 2e jaars Preminiemen een aantal specifieke technische clinics voor getalenteerde spelers om deze voor te bereiden op een mogelijke provinciale en nationale selectie.

 

Evaluatie en opzet van EPM Clinics

Braxgata is een familiale hockeyclub met gezonde sportieve ambities, die zich ontwikkelt op basis van de FIER Club-waarden: Fair-play – Integriteit – Engagement - Respect.

In FIER staat de letter E voor engagement. Zonder engagement van heel veel vrijwilligers die meewerken aan de ontwikkeling van de club kan de evolutie die wij doormaken niet plaatsvinden. Dankzij dit Engagement, is voor alle ploegen de sportieve omkadering de afgelopen jaren sterk verbeterd en geëvolueerd en behoort zij nu tot de een van de beste van België.

De sportieve ambities van Braxgata zijn genoegzaam bekend: wij willen al onze elftallen laten aantreden in een reeks die het voor de ploeg mogelijk (maar niet gemakkelijk) maakt de top 6 te halen. Dit betekent dat elke ploeg op een voor haar competitief sterk niveau speelt.

Dit betekent ook dat onze 1e elftallen in de hoogste divisies aantreden met de ambities om top 6 van België te spelen! Als één van de voortrekkers van het jeugdhockey in België, hechten wij hier bijzonder aan. Om deze ambitie waar te maken, is het ontwikkelen van individueel talent primordiaal. Omgezet in een tastbare doelstelling, betekent dit dat we onze meest beloftevolle jonge Braxers via provinciale selecties zoveel mogelijk in nationale jeugdselecties [Nationaal -15/-16/-18/-21] geselecteerd willen zien worden. Op termijn leidt dit bovendien tot meer eigen jeugdspelers in onze 1e senioren teams [Heren 1 en Dames 1].    

Met dit als doelstelling, is drie jaar geleden de technische staf - in opdracht van het Sportief Bestuur - gestart met het organiseren van technische clinics voor de meest beloftevolle spelers uit de EPM categorie. Dit om de jeugdspelers die vanaf Kadetten ieder jaar worden uitgezonden naar de provinciale selecties maximaal voor te bereiden en te stimuleren en daarmee de kans op succes [geselecteerd te worden] te vergroten.  

De EPM clinics zijn de afgelopen jaren op verschillende manieren georganiseerd, van een kleine beperkte groep tot een zeer grote groep kinderen uit de EPM categorie. Het Sportief Bestuur heeft al deze clinics geëvalueerd in samenspraak met de technische staf. Samen hebben zij besloten de clinics vanaf nu weer voor een beperkte groep te doen. Ervaring heeft aangetoond dat deze focus de kans aanzienlijk vergroot voor de beloftevolle Braxers om de provinciale selecties te halen. Alleen de door de technische staf [hoofdtrainer, trainer & coach] geselecteerde spelers die - op dat moment -  tot de technisch beste van hun lichting behoren, worden dus voor de clinics uitgenodigd.


Het sportief bestuur heeft de afgelopen jaren veel vragen rondom dit onderwerp gekregen. We hebben er enkele algemene vragen uitgehaald en in FAQ hieronder voor u beantwoord.

Wat is een technische clinic?
Een technische clinic is een training waar de nadruk wordt gelegd op het perfectioneren van de hockeytechnieken. Een technische clinic is dus puur gericht op de techniek van de balbehandeling en de technische driehoek: grip, lichaamshouding en positie van de bal.

Vanaf welke leeftijd start een Clinic?
In principe vanaf 2e jaars Preminiemen. Dat is een leeftijd waarop kinderen openstaan om de vervolgstappen aan te leren. Vanaf 8 tot 12 jaar wordt de grootste basis gelegd voor het technisch vormen van spelers.

Waarom niet voor iedereen die wil de clinics organiseren?
De afgelopen 2 jaar hebben we dit al uitgeprobeerd en dit bleek achteraf niet te beantwoorden aan de opzet/het doel. In de praktijk werd er een gewone derde training gegeven en dat is nooit de opzet van de clinics geweest Het is onmogelijk en onnodig om voor al onze leden een derde training te organiseren.

Waarom alleen voor de meest getalenteerde?
Alleen de meest getalenteerde spelers per lichting komen uiteindelijk in aanmerking voor de provinciale selecties.

Is het handig om in een ploeg de beteren nog beter te maken?
Wij verwachten dat de beteren in de ploeg ook de anderen van de ploeg beter laten spelen.

Moeten de gewoon getalenteerde spelers niet ook een clinic hebben?
De trainingen van Braxgata behoren tot de beste van België. Tijdens de reguliere trainingen [2x per week] hebben alle spelers de mogelijkheid om zich sportief te verbeteren. Voor alle kinderen geldt: oefening baart kunst, dus buiten de trainingen veel hockey spelen en oefenen zorgt dat een speler zich verder verbetert.

Moet er voor de Clinics extra betaald worden?
Wij vragen aan de deelnemers aan de Clinic een extra bijdrage.

Wat zijn de selectiecriteria en door wie worden de selecties gemaakt?
De selectiecriteria zijn alleen gebaseerd op hockeytechniek. Er wordt [nog] niet gekeken naar andere criteria zoals bijvoorbeeld inzet, snelheid enmotivatie. Van de geselecteerde kinderen verwachten wij wel voorbeeldig gedrag. De selectie wordt gemaakt door de hoofdtrainer in nauw overleg met de teamtrainers en de coaches.

Als mijn kind nu niet bij de Clinics zit krijgt hij later dan nog een kans?
Uit ervaring weten wij dat de sportieve evolutie van kinderen in sprongen gaat. Voor aanvang van elke serie clinics zal er weer een beoordeling en nieuwe selectie worden gemaakt door de technische staf.